Πηγές-Ευχαριστίες


1 Πηγές

Το tutorial αυτό αποτελείται από αποσπάσματα από διάφορες άλλες κοινότητες, sites, tutorials, mailing lists, κομμάτια εμπειρίας. Ένα μεγάλο μέρος των πηγών που έχουν χρησιμοποιηθεί είναι από:

 

2 Ευχαριστίες

Η βασική προσπάθεια ανήκει στον ok _ computer αλλά υπάρχει και αρκετός κόσμος ο οποίος έχει βοηθήσει για να βελτιωθεί το παραπάνω κείμενο.

Mitsarionas, Trv, Sou, Indio, Mp, Sourlas, Saratalam, Stamkir, SidereniaLougra