NIC's


1.1 Τυποι NIC's

Υπάρχουν Τέσσερις μορφές με τις οποίες μπορούμε να βρούμε ασύρματες συσκευές( NIC's ) των πρωτοκόλλων που μας ενδιαφέρουν:

1. PCI κάρτες: Είναι μόνο clients και τοποθετούνται στο PCI bus του Η/Υ και διαθέτουν μικρή εξωτερική κεραία.

2. PCMCIA κάρτες: Επίσης μόνο clients , χρησιμοποιούνται σε φορητούς Η/Υ, δεν έχουν εμφανή κεραία.

3. USB : Ποιο ευέλικτη λύση καθώς συνδέεται σε κάθε τύπο H / Y

4. Bridges : Σε αυτή τη μορφή βρίσκουμε και clients αλλά και access points . Πρόκειται για αυτόνομη συσκευή η οποία παρέχει συνήθως δύο διεπαφές, μία ασύρματη και μία ενσύρματη ( Ethernet ). Λειτουργεί σαν level 2 bridge .

 

1.2 Δυνατότητες πρέπει να έχει μία καλή συσκευή 802.11x

Ευαισθησία δέκτη
Το βασικό χαρακτηριστικό που πρέπει να έχει μια ασύρματη συσκευή είναι η ευαισθησία του δέκτη. Αυτό είναι η ελάχιστη ισχύς του σήματος που απαιτεί να έχει ο δέκτης στην είσοδο του προκειμένου να αποδαμορφώνει το σήμα με κάποιο ελάχιστο αριθμό λαθών. Καλύτερη ευαισθησία μεταφράζεται σε μεγαλύτερη εμβέλεια για τον ίδιο ρυθμό μετάδοσης , ή για την ίδια απόσταση μεγαλύτερο ρυθμό μετάδοσης . Είναι εξαιρετικής σημασίας να χρησιμοποιούμε συσκευές καλής ευαισθησίας. Έτσι η απαιτούμενη εκπεμπόμενη ισχύς θα είναι μικρότερη και έτσι η ρύπανση του ραδιοφάσματος θα είναι μικρότερη.
Ένας δέκτης από ένα επώνυμο κατασκευαστή θα έχει τις αντίστοιχες προδιαγραφές, ενώ από μια συσκευή χαμηλής ποιότητας οι αντίστοιχες τιμές συνήθως δεν δίνονται από τον κατασκευαστή.

Ψηφιακή επεξεργασία σήματος
Η ποιότητα του δέκτη δεν καθορίζεται μόνο από το RF τμήμα, αλλά και από τη τμήμα βασικής επεξεργασίας (baseband). Για παράδειγμα σε αρκετές συσκευές μέσω ψηφιακής επεξεργασίας του σήματος, αντιμετωπίζεται η λήψη περισσότερου του ενός αντιγράφων του αρχικού σήματος, μέσω διαφορετικών διαδρομών. Έτσι σε μια ποιοτική συσκευή θα δίνεται και η αντίστοιχη προδιαγραφή για το delay spread.
Έτσι μπορεί δυο συσκευές να έχουν την ίδια ευαισθησία, αλλά η μία να εργάζεται καλύτερα σε περιβάλλον με ανακλάσεις, επιτυγχάνοντας έτσι μεγαλύτερους ρυθμούς μετάδοσης.

Ισχύς εκπομπής
Μεγαλύτερη ισχύ εκπομπής δεν σημαίνει κατανάγκην και μεγαλύτερη εμβέλεια αφού η εμβέλεια καθορίζεται από τα χαρακτηριστικά και των δύο διαδρομών. Μπορεί πάντως αν και η άλλη συσκευή έχει παρόμοια χαρακτηριστικά, να μεταφραστεί σε καλύτερη ποιότητα ζεύξης. Το σημαντικότερο όμως χαρακτηριστικό είναι να ρυθμίζεται η ισχύς εκπομπής. Τούτο ώστε να εκπέμπουμε μόνο το ποσό της ισχύος που χρειάζεται για να έχουμε ένα ικανοποιητικό επίπεδο ζεύξης. Μεγαλύτερα ποσά ακτινοβολούμενης ισχύος θα έχουν σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία παρεμβολλών και έτσι τη συνολική υποβάθμιση της ποιότητας του ασύρματου δικτύου. Μάλιστα στις περισσότερες απλές συσκευές η ισχύς δεν μπορεί να ρυθμιστεί τουλάχιστον απευθείας και μπορεί να γίνει ρύθμιση είτε με κάποιο ειδικό λογισμικό είτε μεσω λειτουργικού Linux . Επίσης υπάρχει και το πολύ σημαντικό θέμα των νόμιμων ορίων εκπεμπόμενης ισχύος , όπως αυτά καθορίζονται από αντίστοιχους ρυθμιστικούς κανονισμούς.

Ευκολία χρήσης - εγκατάστασης
Το ασύρματο δίκτυο πρέπει να απαιτεί την ελάχιστη δυνατή προσπάθεια από τους πελάτες του , όπως ακριβώς και το ενσύρματο. Έτσι η συσκευή πρέπει να παρέχει εργαλεία με τα οποία να είναι εύκολη η διάρθρωση της και ίσως και επιπρόσθετες δυνατότητες όπως DHCP server, που διευκολύνουν την διάρθωση του δικτύου.
Για παράδειγμα όταν ένας χρήστης διασχίζει το όριο μεταξύ δύο ασυρμάτων κόμβων, δεν θα πρέπει να χρειάζεται κάποια αναδιάρθρωση του συστήματος (π.χ IP διευθύνσεις)

Αριθμός χρηστών
Ένας καλός ασύρματος κόμβος πρέπει να μπορεί να υποστηρίξει περίπου 60 χρήστες ταυτόχρονα. Οι περισσότερες συσκευές δεν έχουν κάποιο πρόβλημα στο σημείο αυτό.

Ασφάλεια
Είναι καλύτερη μια συσκευή που παρέχει πολλαπλά επίπεδα σφαλείας, κωδικοποίηση των δεδομένων και αυθεντικοποίηση των χρηστών. Μία ασφαλής λύση θα παρέχει κωδικοποίηση με κλειδί τουλάχιστον 40-bit, ενώ τα πιο ασφαλή συστήματα παρέχουν λύση με κλειδί μήκους 128-bit . Ποιο ακριβές υλοποιήσεις έχουν και πολλές επιπρόσθετες δυνατότητες σχετικά με την ασφάλεια. Να σημειωθεί ότι πλέον έχει αποδειχθεί, ότι η κωδικοποίηση με τον αλγόριθμο WEP όπως είχε οριστεί από το πρότυπο 802.11 είναι ανεπαρκής και στην ουσία παρέχει κάποιον ελάχιστο και υποτυπώδη βαθμό προστασίας

Εφαρμογές υποστήριξης
Επιβάλλεται η συσκευή να συνοδεύεται από μια εφαρμογή με την οποία να μπορεί να γίνει σάρωση της ζώνης για εύρεση σταθμών (site survey). Επίσης καλό είναι να έχει δυνατότητες όπως να βρίσκει το πιο κατάλληλο κανάλι για λειτουργία.

Διαχείρηση ισχύος και συνολική κατανάλωση ισχύος
Δυνατότητα χρήσιμη σε συσκευές που λειτουργούν απο μπαταρίες. Το πιο σημαντικό είναι ο συνδιασμός κάρτας και πλατφόρμας να έχει την ελάχιστη κατανάλωση. Η κάρτα καταναλώνει σημαντική ενέργεια ιδίως όταν βρίσκεται σε κατάσταση εκπομπής. Επίσης σημαντική κατανάλωση προκύπτει από την χρησιμοποίηση πόρων του συστήματος.

 

1.3 Επιλογη τυπου NIC

Ο εξοπλισμός είναι κατασκευασμένος για χρήση εντός εσωτερικών χώρων, οπότε οι μετατροπές για εξωτερική χρήση γίνονται αναγκαίες.Ταυτοχρονα , σε μεγάλες αποστάσεις σε αστικό περιβάλλον, για να πετύχει μία ζεύξη, είναι αναγκαία η οπτική επαφή.Η προφανής λύση ειναι η επέκταση του καλωδίου σύνδεσης με την κεραία μας, μέχρι το σημείο που επιτυγχάνεται η οπτική επαφή. Αυτό δεν είναι πάντοτε αποδοτικό καθώς το καλώδιο RF, έχει μεγάλες απώλειες ανά μέτρο. Μεγάλα μήκη εκμηδενίζουν το σήμα. Οι συνθήκες αυτές μας οδηγούν και στις αντίστοιχες υλοποιήσεις.

Ανάλογα με τις ιδιομορφίες του κάθε κόμβου υπάρχουν οι εξής περιπτώσεις:

1. Περίπτωση 1: Bridge , USB

Οι συσκευές αυτές τοποθετούνται στο στύλο της κεραίας μας. Η σύνδεση με αυτές γίνεται με utp ή usb καλώδιο.

Πλεονεκτήματα:

Μειονεκτήματα:

Στην περίπτωση που ο εξοπλισμός είναι USB ή Ethernet to wireless bridge είναι απαραίτητο:

 

2. Περίπτωση 2:pci – pcmcia κάρτες

Πλεονεκτήματα:

Μειονεκτήματα:

 

1.4 Επιλογη Μαρκας/Μοντελο NIC

Αυτό μάλλον είναι και το πιο δύσκολο σημείο για να απαντήσει κάποιος.Ας τα πάρουμε τα πράγματα απο την αρχή:

1.4.1 Προιοντα clients

Ένας σχεδόν πλήρης κατάλογος για τα προιόντα clients είναι: : http://seattlewireless.net/index.cgi/HardwareComparison

1.4.2 Παράγοντες για την επιλογή ενός client

Οι παράγοντες για την επιλογή ενός client είναι πολλοί και αυτό κάνει την επιλογή περίπλοκη.

Οι βασικοί είναι:

Kατάλογος με ευαισθησίες μπορείιτε να βρείτε: http://freenetworks.org/moin/index.cgi/ReceiveSensitivity

Ένας άλλος κατάλογος είναι : http://www.linux-wlan.org/docs/wlan_adapters.html.gz

1.4.3 Υλικό που έχει δοκιμαστεί

Δυο chipsets έχουν αναδειχθεί καλά λόγω των καλών ευαισθησιών αλλά και της σταθερότητας τους.

A. Prism 2-2.5-3

Το prism είναι μάλλον οτι καλύτερο υπάρχει αφού μπορεί και συνδυάζει την ποιότητα με την τιμή. Πολλές εταιρίες το έχουν προτιμήσει και κυκλοφορεί μια πολύ μεγάλη γκάμα προιόντων.

http :// seattlewireless . net / index . cgi / IntersilPrism 2

Λίστα καρτών που βασίζονται στο chipset Prism2

Τα prism μπορούν να κατεβάσουν την ισχύς τους μέσω hostAP και linux.

B. Cisco σειρα 34x-35x

Η cisco έχει το δικό της chipset. Ειναι δοκιμασμενο και εχει αποδειχθει ιδιαίτερα σταθερό και ποιοτικό. Μάλιστα, η σειρά 34x μπορεί να βρεθεί πια σε αρκετά χαμηλές τιμές σε pci και pcmcia.Τα bridges έχουν ακόμα πολύ ανεβασμένες τιμές.

Την σειρά 34x την διαδέχτηκε η σειρά 35x που έχει και πολύ καλές ευαισθησίες.

Λεπτομέριες: http://www.cisco.com/warp/public/cc/pd/witc/ao350ap/index.shtml

Ένα σημαντικό πλεονέκτημα των cisco 34x-35x είναι ότι μπορούν να κατεβάσουν την ισχύς τους μέσω τους δικού τους λογισμικού στα windows

Παρατηρησεις:

 1. Προσέξτε να αγοράσετε μοντέλα που δέχονται εξωτερική κεραία!!!
 2. Do not think you can buy the AIR-PCI350 (or 340) and pull the LMC-3?0 card and use it in a PCMCIA slot -WILL NOT WORK as Cisco modified the boot block to work with the PCI adapter.
 3. The older Cisco 340 series tx power is fixed at 30 mW. The newer Cisco 350 series can autorange its tx power up to 100 mW (US) or 50mW European
 4. cisco AP 35x = LMC352 + πλακέτα που βγαζει εξοδο σε ethnernet και λειτουργεί σαν access point
  cisco PCI 35x = LMC352 + PCMCIA(PLX)->PCI adaptor μπαινει σε PCI θυρα και δουλεύει μονο σαν client σε ad-hoc ή infrastracture mode
  cisco LMC 352 = PCMCIA καρτα που μπαίνει σε PCMCIA θυρα και δουλεύει μονο σαν client σε ad-hoc ή infrastracture mode
  cisco bridge 350 = LMC352 + πλακέτα που βγαζει εξοδο σε ethnernet και λειτουργεί σαν ethernet->wireless bridge συνδεόμενο σαν bridge σε access point ή ομότιμο συνδεόμενο με άλλο cisco bridge
 5. τα ίδια ακριβώς ισχύουν και για τα 340 series, με την διαφορά ότι υπάρχει σύγουρα το Workbridge 340 series που παίζουν σαν clients μόνο σε Cisco APs
 6. Cisco Bridge 340 και 350 δεν υποστηρίζονται σαν clients σε APs (H client λειτουργία που έχουν είναι για troubleshooting και μετρήσεις. Επιπρόσθετα ποστηρίζουν και τα δυο AP mode (λειτουργία ως πλήρη Access Points).
 7. Υπάρχει και 350 series Workgroup Bridge που παιζει σαν client.

C. Αλλα chipsets

Ένα ακόμη καλό chipset είναι το Agere Orinoco (ήταν η Lucent WaveLAN) Οι εκδόσεις bronze / silver / gold διαφέρουν μόνο ως προς τις δυνατότητες κρυπτογράφησης, που είναι άχρηστες για το PWN.

Κυκλοφορεί σε πολλές μαρκες όπως Avaya,Dell,IBM κ.α

Πολλά πράγματα μπορούν να βρεθούν εδώ:

http://seattlewireless.net/index.cgi/LucentWirelessCard