Παραδείγματα Διασύνδεσης PCMCIA ή PCI

Όπως φαίνεται και στη φωτογραφία,θα χρειαστείτε :

 

 

Παραδείγματα Διασύνδεσης Ethernet ή USB

Α. Μια λύση με όλα τα παραπάνω, έτοιμη να δεχτεί καλώδιο UTP και κεραία

Β. Μια λύση με smartbridges (με ενσωματωμένο POE)