Εξοπλισμός


1. Hacking σε συσκευές

  1. Πως να μετατρέψετε το dwl-800+ σε dwl-810+
  2. Μετατροπή Smartbridges - Aipoint σε outdoor (με μετατροπή από RSMA σε SMA-προαιρετικό!)

2. Καλώδια

  1. Πως να φτιάξετε καλωδια με πρεσσαριστά βύσματα

  2. Πως να φτιάξετε καλώδια με πρεσαριστά βύσματα αλλά με κόλληση (από jstiva )

3. Κεραιες

  1. Ιστοί ( από αυτούς τους λίγο ψηλούς και λίγο φορτωμένους)